• РИИАТМ
 • Спорт травматологияси бўлими

Спорт травматологияси бўлими

Мазкур бўлим марказнинг энг ёш бўлими бўлиб, 2005 йилда ташкил этилган. Бўлим жароҳатлар ва таянч-ҳаракат тизими касалликлари билан оғриган беморларни минимал инвазив (артроскопик) усуллар билан даволашга ихтисослашган. Бўлим раҳбари тиббиёт фанлари доктори М.Э. Ирисметов.

Бўлимда даволанадиган касалликлар:

 1. Тизза бўғими менисклари жарохатлари
 2. Тизза бўғими олдинги, орқа бутсимон боғламлари ва ён бойламлари жароҳатлари.
 3. Тизза қопқоғи одатий чиқиши.
 4. Дискоид менисклар.
 5. Медиапателляр бурма синдроми.
 6. Гофф касаллиги.
 7. Эркин хондром таналар мавжудлиги.
 8. Синовитлар.
 9. Хондроматоз касаллиги.
 10. Артрозлар- тизза (гонартроз) , чаноқ-сон(коксартроз), болдир-ошиқ, елка, тирсак, билак-кафт бўғими артрозлари.
 11. Артритлар- тизза , чаноқ-сон, болдир-ошиқ, елка, тирсак, билак-кафт бўғими артиритлари.
 12. Узун ва калта найсимон суяклар синишлари.
 13. Елка курак периартрити.
 14. Тизза бўғими валгусли ёки варусли деформациялари.
 15. Бурситлар.
 16. Hallux- valgus касаллиги.
 17. Оёқ бармоқларининг болғачасимон деформациялари.
 18. Ахиллодения, ахиллобурсит.
 19. Товон шпораси.
 20. Елка суяги одатий чиқиши.
 21. Тизза бўғими бўғим ичи синиқлари.
 22. Кениг касаллиги.
 23. Леван касаллиги.
 24. Тизза бўғими ёзувчи контрактураси.
 25. Тирсак бўғими букувчи-ёзувчи контрактураси.
 26. Барча бўғимлардаги ортопедик травматологик нуқсонлар ва касалликлар.

Бўлимда амалга ошириладиган жаррохлик амалиётлари:

 1. Диагностик артроскопия.
 2. Тизза бўғими артроскопик дебридменти, субхондрал туннелизацияси.
 3. Артроскопик менискэктомия.
 4. Олдинги бутсимон боғлам аутопластикаси.
 5. Олдинги бутсимон боғлам лавсанопластикаси.
 6. Орқа бутсимон боғлам аутопластикаси.
 7. Орқа бутсимон боғлам лавсанопластикаси.
 8. Тизза қопқоғини Ямомото усулида юмшоқ тўқималар пластикаси.
 9. Тизза қопқоғини нозик мускул пайи ёрдамида стабиллаш.
 10. Тизза қопқоғини лавсанопластикаси.
 11. Ички ёки ташқи ён бойламлар лавсанопластикаси.
 12. Ички ёки ташқи ён бойламлар аутопластикаси.
 13. Гофф танаси резекцияси.
 14.  Тизза бўғими патологик медиапателляр бурмасини кесиш.
 15. Артроскопик эркин хондром таналарни олиш.
 16. Артроскопик синовэктомия.
 17. Мениск кисталарини олиш.
 18. Тизза бўғими артроскопик мобилизацияси.
 19. Тизза қопқоғи хусусий бойламини тиклаш.
 20. Ахилл пайини Никитина усулида пластикаси.
 21. Ахилл пайини Вульпиус усулида пластикаси.
 22. Артроскопик Беккер кистасини олиш.
 23. Елка бўғими пластикаси Свердлов-Азизов  усулида.
 24. Тизза қопқоғи синиқларида остеосинтез.
 25. Тўрт бошли мушак пайи узулишларида пластика.
 26. 1-Кафт-бармоқ бўғимини Логрошино усулида пластикаси (Hallux-Valgus) касаллигида.
 27. 1-кафт бармоқ бўғимини Шеде-Брандес-Цито усулида пластикаси (Hallux-Valgus) касаллигида.
 28. Болдир ошиқ бўғими диагностик артроскопияси.
 29. Тирсак бўғими диагностик артроскопияси.
 30. Катта болдир суяги-ғадир будурлиги медиализацияси.
 31. Тизза бўғими препателляр бурсаэктомияси.
 32. Тизза бўғими мобилизацияси.
 33. Катта болдир суяги дўнгликлари синиб нотўғри битишларида шуруп ёрдамида остеосинтез қилиш.
 34. Узун найсимон суяклар синишида интрамедулляр остеосинтез.
 35. Узун найсимон суяклар синишида Илизаров аппарати ёрдамида остеосинтез қилиш.
 36. Узун найсимон суяклар синишида пластина ёрдамида остеосинтез қилиш.
 37. Экзостозларни резекцияси.
 38. Товон шпорасини олиш.
 39. Сохта бўғимларда остеосинтез
 40. Металл мосламаларни олиш.
 41. Синовэктомиялар.
 42. Пайлар узилишларида тиклаш.
 43. Мускуллар узилишида тиклаш.
 44. Тирсак бўғими контрактураларида мобилизация.
 45. Елка айлантирувчи манжетаси узилишларида тиклаш.
 46. Елка икки бошли мушак пайларини тиклаш.
 47. Посттравматик ҳосилаларни олиш (Мускуллараро кисталар, гемангиомалар, суяк кисталари).
 48. Суякларда узайтириш операциялари.

Шифокорлар